Σχεδιασμός – Μελέτες

Αναλαμβάνουμε όλες τις Η/Μ (ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες) μελέτες, καθώς και την επίβλεψη αυτών, για την έκδοση οικοδομικής άδειας & μελετών εφαρμογής. Υποστηρίζουμε κάθε επιχείρηση, ιδιώτη, τεχνικό γραφείο και κατασκευαστή προσφέροντας τον σχεδιασμό και τη μελέτη των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για οποιοδήποτε έργο. Εφόσον το επιθυμείτε το γραφείο μας αναλαμβάνει να εκπονήσει και τις μελέτες κόστους-οφέλους για όλες τις ΗΜ εγκαταστάσεις. Επιπλέον, οι μελέτες θα εκτελεστούν με γνώμονα τις όσο μικρότερες δυνατές φθορές στα δομικά στοιχεία του κτιρίου.

Μελέτες έκδοσης οικοδομικών αδειών για την Πολεοδομία & μελετών εφαρμογής:

 • Ενεργειακές μελέτες ΚΕΝΑΚ

  • Η Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) αντικατέστησε τη μελέτη θερμομόνωσης και εκπονείται για κάθε νέο κτίριο, καθώς και για κάθε υφιστάμενο, εφόσον θα ανακαινίζεται ριζικά.
  • Η ενεργειακή μελέτη κτιρίων έχει ως στόχο την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση των συνθηκών άνεσης.
 • Mελέτη Ύδρευσης & Αποχέτευσης

  Στις μελέτες δίνεται έμφαση στις Προδιαγραφές για τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία της εγκατάστασης και στις δοκιμές-ελέγχους που είναι απαραίτητο να γίνουν ώστε να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία (οι δύο εγκαταστάσεις είναι αλληλεξαρτώμενες η μια από την άλλη). Η σύνταξη των μελετών γίνεται σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 2411/86 & 2412/86, λαμβάνοντας υπόψιν και τα βοηθήματα:
  – Οικιακές Εγκαταστάσεις Υγιεινής K. Schulz
  – Κανονισμός Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
  – Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύου Υδρεύσεως ΕΥΔΑΠ
  – Πρότυπα ΕΛΟΤ και DIN

 • Ηλεκτρολογική μελέτη

  Η σύνταξη της μελέτης γίνεται σύμφωνα με το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΗD 384 “Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις”, υπολογίζοντας τις διατομές των αγωγών, των διαμέτρων σωλήνων, των ασφαλειών & διακοπτών, την κατανομή φορτίων και χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα βοηθήματα:
  – Εlectrical Installations handbook, Vol 1 & 2, SIEMENS
  – Kανονισμοί Ηλεκτρικών Εσωτερικών Εγκαταστάσεων
  – Κανονισμοί ΔΕΗ
  – Ειδικά Κεφάλαια Ηλεκ/κών εγκαταστάσεων και Δικτύων, Δ. Τσανάκα
  – Τεχνικό Εγχειρίδιο FULGOR
  – Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, Μ. Μόσχοβιτς

 • Mελέτη Θέρμανσης (συμπεριλαμβάνοντας και την μελέτη Δαπανών Θέρμανσης)

  Η σύνταξη της μελέτης γίνεται σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις στα συστήματα παροχής κεντρικής θέρμανσης με θερμό νερό στα κτίρια (π.χ. ενδοδαπέδια συστήματα & FCU) και με τον ΕΛΟΤ 12831 (για τα μονοσωλήνια συστήματα θέρμανσης). Η μελέτη περιλαμβάνει υπολογισμούς για όλα τα υποστηρικτικά ΗΜ (όπως αντλίες, boiler, δοχεία διαστολής, σωληνώσεις, κλπ).

 • Mελέτη Κλιματισμού – Εξαερισμού (ψυκτικά φορτία και συστήματα μηχανικού εξαερισμού)

  Η σύνταξη της μελέτης γίνεται σύμφωνα με τις πιο προχωρημένες μεθόδους της σύγχρονης τεχνολογίας & τη μεθοδολογία της ASHRAE RTS, χρησιμοποιώντας και τα ακόλουθα βοηθήματα:

  • ASHRAE Handbook of Fundamentals 2013
  • ASHRAE Handbook of Systems and Equipment 2012
  • ASHRAE Handbook of Applications 2011
  • ASHRAE Standards for Natural and Mechanical Ventilation
  • ASHRAE Cooling and Heating Load Calculation Manual ASHRAE GRP 158

  Τα μηχανήματα κλιματισμού διαστασιολογούνται με γνώμονα την βέλτιστη λειτουργία του συστήματος και την θερμική άνεση καθώς και την εξοικονόμηση ενέργειας.

   

 • Mελέτη Φυσικού Αερίου (Καύσιμο Αέριο)

  Η σύνταξη της μελέτης γίνεται σύμφωνα με τον τεχνικό κανονισμό εσωτερικών εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου εγκατάσταση δικτύου καυσίμων αερίων & προβλέπει να καλύψει τις ανάγκες ενός κτιρίου για θέρμανση χώρων, θέρμανση ζεστού νερού χρήσης και παρασκευή φαγητού, λαμβάνοντας υπόψη και τα βοηθήματα:

  • Τεχνολογία εγκαταστάσεων και χρήσεων φυσικού αερίου, ΣΜΗΒΕ, 1999
  • Τεχνικοί κανόνες για εγκαταστάσεις αερίου, ΣΜΗΒΕ, 1994
  • Ιnstallation de Gaz, Cahier les charges, DTU 61.1, 1972
  • DVGW-TRGI, Technische Regeln fur Gas-Installationen 1979
  • Πρότυπα ΕΛΟΤ και DIN
 • Mελέτη Ενεργητικής και Παθητικής Πυροπροστασίας

  Κατά την σχεδίαση ενός κτιρίου αντιμετωπίζεται το θέμα της πρόληψης και αντιμετώπισης της πιθανότητας εμφάνισης πυρκαγιάς με τις συγκεκριμένες μελέτες. Πιο αναλυτικά, πρέπει να υποβληθούν για έγκριση στους αρμόδιους φορείς:

  • η μελέτη παθητικής πυροπροστασίας , που εγκρίνεται από τους αρμόδιους μηχανι­κούς της Πολεοδομίας που ανήκει το κτίριο και
  • η μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, που εγκρίνεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και ενσωματώνεται στο φάκελο της Πολεοδομίας για την τελική άδεια ανέγερσης του κτιρίου.

  Η σύνταξη της μελέτης γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 41/2018 “ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ” (ΦΕΚ 80, τεύχος Α της 7-5-2018), άρθρο 1.

 • Mελέτη Ανελκυστήρα

  Οι μελέτες ανελκυστήρων είναι από τις πιο κρίσιμες μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων, καθώς έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των προσώπων που διακινούν. Μια εγκατάσταση ανελκυστήρα θα πρέπει να είναι τεχνικά άρτια, καλύπτοντας επαρκώς τις ακόλουθες απαιτήσεις:

  • Ασφάλεια κατά την κίνηση και είσοδο-έξοδο των επιβάτων
  • Απλότητα και ευκολία στην χρήση
  • Αθόρυβη λειτουργία των μηχανισμών
  • Ικανοποιητική ταχύτητα κατά την κίνηση
  • Ομαλή επιτάχυνση-επιβράδυνση κατά τις στάσεις
  • Καλή εμφάνιση και αισθητική
 • Μελέτη Πισίνας

  Η μελέτη πισίνας γίνεται με γνώμονα τη θέση του οικοπέδου, την αρχιτεκτονική και τη χρήση του κτιρίου (κατοικία, ξενοδοχείο, καφετέρια κλπ.), τις κλιματολογικές συνθήκες της εκάστοτε τοποθεσίας, τις ανάγκες σας και την εδαφολογική κατάσταση

 • Μελέτη Υποσταθμών Μέσης Τάσης

  Προκειμένου να εγκαταστήσουμε υποσταθμό Μέσης Τάσης σε εσωτερικό χώρο, αρχικά καθορίζουμε τη θέση του, τόσο σε σχέση με το κτίριο ή τα κτίρια που θα εξυπηρετήσει όσο και με τις δυνατότητες τροφοδότησης του από την επιχείρηση μεταφοράς και διανομής Μέσης Τάσης. Έπειτα με βάση την ζήτηση του Υποσταθμού καθορίζεται η ισχύς του υποσταθμού και η εκλογή των μετασχηματιστών. Αναλαμβάνουμε να μελετήσουμε και να υποβάλουμε σε όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες τα παρακάτω με σκοπό την αδειοδότηση του Υποσταθμού:

  • Σχέδιο γενικής διάταξης του υποσταθμού (στα σχέδια αυτό θα περιλαμβάνονται η κάτοψη και οι τομές του χώρου).
  • Μονογραμμικό σχέδιο του υποσταθμού που θα περιλαμβάνει το μετασχηματιστή, την παροχή μέσης τάσης, το γενικό πίνακα χαμηλής τάσης, την ισχύ του μετασχηματιστή, τις προβλεπόμενες γειώσεις, τις ονομαστικές τιμές των στοιχείων ζεύξης, τα μέσα προστασίας στη μέση και στη χαμηλή τάση.
  • Τα στοιχεία και ο τρόπος ζεύξης ηλεκτροπαραγωγού ζεύξης (αν υπάρχει).
 • Μελέτη Βιολογικού Καθαρισμού

  Στην Ελλάδα είναι επιτακτική η ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος, ειδικά των ευαίσθητων υδάτινων ενδιαιτημάτων. Κατά μέσο όρο παράγονται 180-300/L αστικών λυμάτων ανά άτομο ανά ημέρα. Τα εισερχόμενα λύματα υφίστανται προεπεξεργασία για την απομάκρυνση των ευμεγεθών στερεών, της άμμου και των λιπών. Περιέχουν αιωρούμενες και διαλυμένες οργανικές ουσίες. Η επεξεργασία καθαρισμού των λυμάτων αποβλέπει στην απομάκρυνση, εξουδετέρωση ή κατάλληλη τροποποίηση των επιβλαβών χαρακτηριστικών τους, ώστε να εξαλειφθούν ή να ελαττωθούν σε αποδεκτό επίπεδο οι δυσμενείς για τον τελικό αποδέκτη (επιφανειακά νερά, έδαφος, κλπ) συνέπειες.

  Με γνώμονα τα παραπάνω αναλαμβάνουμε να μελετήσουμε και να επιβλέψουμε εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισμού.