Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2024

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2024

Εξασφαλίστε τη θέση σας στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ» 2024
Eπωφεληθείτε με επιδότηση έως και 75% !

Εξασφαλίστε τη θέση σας στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ» 2024
Eπωφεληθείτε με επιδότηση έως και 75% !

Το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2024 σας παρέχει επιδότηση έως 75% σε παρεμβάσεις έργων εξοικονόμησης ενέργειας έως €22.500 για να βελτιώσετε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια, αυξάνοντας έτσι και την αξία του.

Η GREEN BOX PROJECT, έχοντας εμπειρία 10 χρόνων και ποσοστό έγκρισης επιδοτούμενων αιτήσεων πάνω από 90%, αναλαμβάνει πλέον όλη τη διαδικασία για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ με απόλυτη επιτυχία!

Καλέστε μας στο 2169002263 ή συμπληρώστε τα στοιχεία στη φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται παρακάτω και λάβετε από εμάς Δωρεάν αξιολόγηση* της Αίτησης σας.

*Θα ενημερωθείτε αν είστε επιλέξιμοι και για το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους».

GreenBox Εξοικονομώ

Κατοικίες που Επιδοτούνται στο Πρόγραμμα Εξοικονομώ

Στα πλαίσια του Προγράμματος μπορούν να συμμετάσχουν μονοκατοικίες ή διαμερίσματα. Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

 • Υφίσταται νόμιμα.
 • Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
 • Έχει καταταχθεί βάσει του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων δικαιούχων εμπράγματων δικαιωμάτων (συγκυριών) σε επιλέξιμη κατοικία: αν η κύρια χρήση της υπό αίτηση κατοικίας γίνεται από έναν εκ των συγκυριών, δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2024 έχει μόνον ο συγκύριος που την ιδιοκατοικεί. Αν η κύρια χρήση της υπό αίτηση κατοικίας αφορά σε έτερο πρόσωπο μη συγκύριο (ενοικίαση/δωρεάν παραχώρηση), δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2024 έχει οποιοσδήποτε εκ των συγκυριών με εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας / επικαρπίας (όχι ψιλή κυριότητα).

Η κύρια χρήση της κατοικίας καταγράφεται στα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του χρήστη εντός των τελευταίων τριών (3) ετών. Σε περίπτωση που από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, για το έτος αναφοράς προκύπτει ότι το ακίνητο δεν ήταν σε χρήση (κενό διαμέρισμα, κενή μονοκατοικία) το εν λόγω φορολογικό έτος, για την πιστοποίηση της κύριας χρήσης κατοικίας θα χρησιμοποιηθούν αντίστοιχα στοιχεία ενός εκ των δύο προηγούμενων φορολογικών ετών. Εάν η κατοικία έχει αποκτηθεί πρόσφατα θα ζητηθεί έγγραφη δέσμευση για την κύρια χρήση της κατοικίας.

Στις ενοικιαζόμενες/δωρεάν παραχωρούμενες κατοικίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού 1407/2013 της Επιτροπής ΕΕ για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis), όπου καθορίζονται τα όρια σώρευσης.

 Δεν είναι επιλέξιμες κατοικίες με χρήση βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Ποσοστά επιδότησης ανά κατηγορία εισοδήματος

Το ποσοστό επιδότησης, στο πρόγραμμα Εξοικονομώ 2024, φτάνει έως και 75% και κλιμακώνεται ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος. Ο προϋπολογισμός του έργου φτάνει μέχρι και τις 22.500€ ανά αίτηση.

Κατηγορία Ατομικό Εισόδημα (€) Οικογενειακό Εισόδημα (€) Ποσοστό Επιχορήγησης Ιδιοκατοίκησης Ποσοστό Επιχορήγησης
Από Δωρεάν Παραχώρηση ή Ενοικίαση
1 ≤5.000 ≤10.000 75% 65%
2 >5.000 – 10.000 >10.000 – 20.000 70% 60%
3 >10.000 – 20.000 >20.000 – 30.000 55% 45%
4 >20.000 – 30.000 >30.000 – 40.000 45% 40%
5 >30.000 >40.000 40% 40%

Οι παρεμβάσεις που επιδοτούνται στο Πρόγραμμα Εξοικονομώ

Οι παρεμβάσεις, που υποβάλλονται στο Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2024, προκύπτουν βάσει των συστάσεων μας και της επιθυμίας σας και αφορούν αποκλειστικά στις ακόλουθες κατηγορίες επιλέξιμων παρεμβάσεων:

 1. Αντικατάσταση κουφωμάτων
 2. Τοποθέτηση/ αναβάθμιση θερμομόνωσης
 3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ ψύξης (Αντλίες Θερμότητας, φυσικό αέριο, AC Split)
 4. Σύστημα ζεστού νερού χρήσης (ZNX) με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
 5. Λοιπές Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας (Σύστημα διαχείρισης Smart home).

5 Λόγοι για να επιλέξετε την GREEN BOX PROJECT
για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ

 1. Αναλαμβάνουμε αποτελεσματικά όλη την Διαδικασία για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ.  Επικοινωνήσετε μαζί μας και λάβετε Δωρεάν την Προαξιολόγηση της Αίτησης σας
 2. Έχουμε μεγάλη εμπειρία σε Κατασκευή Βιοκλιματικών Κτηρίων και Κτηρίων Χαμηλής Ενεργειακής Κατανάλωσης (Α+) στην Ελλάδα
 3. Έχουμε εμπειρία σε Υλοποίηση Εξειδικευμένων Έργων Εξοικονόμησης Ενέργειας (Γεωθερμία, Ηλιοθερμία, Αποθήκευση Ενέργειας)
 4. Διαθέτουμε εξειδικευμένη ομάδα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με σκοπό την πλήρη Ανακαίνιση του Διαμερίσματος σας ή της Κατοικίας σας
 5. Χρησιμοποιούμε σταθερά συνεργεία και επώνυμα προϊόντα με σκοπό την ποιοτική παράδοση του Έργου σας
Δείτε τα έργα μας