Το γραφείο μας (Green Box Project) μπορεί να αναλάβει την επιθεώρηση των συστημάτων Κλιματισμού, Εξαερισμού και Αερισμού (HVAC) και να εξειδικεύσει τα μέτρα που θα πρέπει να πάρετε και αφορούν στην λειτουργία αλλά και την χρήση των συγκεκριμένων συστημάτων προκειμένου να αποφευχθεί η εξάπλωση του COVID-19.  Αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία που έχουμε στην Διαχείριση συστημάτων κλιματισμού επιχειρούμε να συνδράμουμε στην λήψη στρατηγικών αποφάσεων που αφορούν στις επιχειρήσεις εν καιρώ πανδημίας και συγκεκριμένα στο πως θα προφυλάξουν με τον καλύτερο τρόπο το ανθρώπινο δυναμικό τους και το χώρο εργασίας τους.

Για την κάθε εγκατάσταση (Γραφεία, Εμπορικά Κέντρα, Καταστήματα, κλπ.) θα δημιουργηθεί κατάλογος με συγκεκριμένες συστάσεις & προτάσεις βελτίωσης που θα παρέχει χρήσιμες κατευθύνσεις, συμβουλές και οδηγίες για την ασφαλή επιστροφή στους χώρους εργασίας κατά τη σταδιακή άρση των μέτρων εναντίον της διάδοσης του COVID -19.

Oι συστάσεις & οδηγίες  θα είναι σύμφωνες με τα best practises των διεθνών οργανισμών που έχουν ως αντικείμενο την δημιουργία standards και παροχή οδηγιών για την ορθή λειτουργία των συστημάτων Θέρμανσης, Κλιματισμού και Αερισμού όπως η REHVA (Representatives of European Heating and Ventilating Associations) αλλά και η ASHRAE (American Society of Heating Refrigeration and Air Conditioning Engineers).

Επίσης, θα πραγματοποιηθεί On-Site επιθεώρηση ανά εγκατάσταση από εξειδικευμένους μηχανικούς στα συστήματα & τους αυτοματισμούς του Κλιματισμού, Εξαερισμού και Αερισμού (HVAC). Επιπρόσθετα, μπορούμε να τοποθετήσουμε αισθητήρες (αξιοποίηση της τεχνολογίας IoT) για τον συνεχή έλεγχο και παρακολούθηση των συνθηκών ποιότητας του εσωτερικού αέρα και αξιολόγησης των εσωτερικών χώρων. Ενδεικτικά αναφέρεται παρακάτω το περιεχόμενο των υπηρεσιών μας:

  1. Aποτύπωση των HVAC συστημάτων και της λειτουργίας των ΗΜ εγκαταστάσεων
  2. Μέτρηση ποιότητας αέρα & θερμοκρασίας από τους εσωτερικούς χώρους
  3. Έλεγχος των φίλτρων του μηχανικού αερισμού-εξαερισμού
  4. Έλεγχος των ΗΜ εγκαταστάσεων με σκοπό να σας παρέχουμε εξειδικευμένες προτάσεις όπως UV-C λάμπες στις Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες, EC Fan, Φίλτρα HEPA, φορητά Purifiers
  5. Συμπεράσματα και προτάσεις

Χρήσιμα Link:

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία ελέγχου των συστημάτων κλιματισμού και εξαερισμού σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας: