🏪 𝝚𝝣𝝤𝝞𝝟𝝤𝝢𝝤𝝡𝝮-𝝚𝝥𝝞𝝬𝝚𝝞𝝦𝝮: Το νέο πρόγραμμα με δωρεάν κρατικό χρήμα έως 500.000€, για την ενεργειακή θωράκιση της επιχείρησής σας❗

▪ Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του προγράμματος.
▪ Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις.
▪ Οι εργασίες που λαμβάνουν ενίσχυση.
▪ Ποια είναι τα ποσά ενίσχυσης και τι χρειάζεται για να υποβάλλετε αίτηση χρηματοδότησης.

Στην 𝙂𝙧𝙚𝙚𝙣 𝘽𝙤𝙭 𝙋𝙧𝙤𝙟𝙚𝙘𝙩 αναλαμβάνουμε εμείς ότι χρειάζεται για την υποβολή του φακέλου σας χωρίς να χρειαστεί από εσάς οποιαδήποτε ενέργεια ‼️

📞 Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο τηλέφωνο 𝟮𝟭𝟲 𝟵𝟬𝟬𝟮 𝟮𝟲𝟯 ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας greenboxproject.gr/contact ❗️

#thinkgreenlivegreen #jobsengineering #enginerepair #νέαπρογράμματα #BuildingBetterFuture