Η Ομάδα της Green Box Project OE με την εξειδικευμένη εμπειρία της συμμετείχε στην τεχνική αξιολόγηση (Technical due Diligence) των ΗΜ εγκαταστάσεων των κτιρίων της Mercedes Benz Hellas.

To τεύχος περιελάμβανε την τεχνική αξιολόγηση, ενεργειακή αξιολόγηση των ΗΜ Εγκαταστάσεων. Συγκεκριμένα ελέχθησαν:

 • Oι εγκαταστάσεις κλιματισμού-αερισμού
 • Oι εγκαταστάσεις λεβητοστασίων
 • Oι εγκαταστάσεις αποχέτευσης & υδραυλικών
 • Oι εγκαταστάσεις των συνεργείων
 • Oι εγκαταστάσεις Ζεστών Νερών Χρήσης
 • Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (ισχυρά-ασθενή & UPS – Φωτισμός)
 • ΓΠΧΤ και γεννήτριες
 • Ανελκυστήρες & αναβατόρια
 • Βιολογικός
 • Πυροσβεστικό συγκρότημα & συστήματα πυρασφάλειας
 • BMS
 • Αεροσυμπιεστές
 • CCTV
 • F-GASES & ODS

Επιπρόσθετα, έγινε και αναφορά και σε ειδικότερους ελέγχους που σχετίζονται με την ποιότητα και το βαθμό συντήρησης της κτιριακής δομής και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων αυτής, τον έλεγχο υγιεινής και ασφάλειας, έλεγχο επικινδύνων υλικών κ.ά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τεχνικούς ελέγχους, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας: