Στον σχεδιασμό του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) περιλαμβάνονται τα κάτωθι Προγράμματα:

  • η προκήρυξη νέου προγράμματος για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια κατοικιών, στοχευμένα προγράμματα για επιχειρήσεις και κτίρια του Δημοσίου,
  • η αναθεώρηση του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)
  • η προκήρυξη δράσης αποκλειστικά για τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, η παροχή κινήτρων σε επιχειρήσεις για επενδύσεις στην ενεργειακή εξοικονόμηση & αποδοτικότητα

Επιπλέον, γίνονται κινήσεις απεμπλοκής του προγράμματος «Ηλέκτρα» προκειμένου να περάσει από εφέτος στο στάδιο της υλοποίησης. Τέλος εξετάζεται η δημιουργία «Ταμείου Εξοικονόμησης» στο πρότυπο της πρακτικής που ακολουθούν πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Σημαντικό ρόλο θα παίξουν επίσης:

  • H Αναβάθμιση του ρόλου του Ενεργειακού Υπευθύνου Δημοσίων Κτιρίων: Ο Ενεργειακός Υπεύθυνος αποτελεί σημείο αναφοράς για ένα δημόσιο κτίριο, κατά βάση για τη λειτουργία του, αλλά και για την πιθανή ανακαίνισή του. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα παρακολούθησης της ενεργειακής συμπεριφοράς των κτιρίων αποτελεί σαφώς ένα χρήσιμο εργαλείο, το οποίο θα γίνει ακόμη πιο λειτουργικό με ένα σύστημα ενεργειακής διαχείρισης κτιρίου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001. Απώτερος στόχος είναι η ενεργειακή διασύνδεση όλων των κτιρίων του δημοσίου τομέα ανά χρήση και ανά φορέα και η συνολική δυνατότητα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο.
  • H Εφαρμογή συστήματος ενεργειακής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001 στα δημόσια κτίρια: Εξετάζεται η εφαρμογή του Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης και προτείνεται να ξεκινήσει από τα κτίρια της γενικής κυβέρνησης και να προχωρήσει στο σύνολο των δημοσίων κτιρίων. Το μέτρο αυτό θα συμβάλλει στην ενεργειακή παρακολούθηση των δημοσίων κτιρίων, αλλά και στον σχεδιασμό ανακαίνισής τους. Είναι βασικό εργαλείο, που θα συνδράμει τους Ενεργειακούς Υπευθύνους των δημοσίων κτιρίων στο έργο τους.