Η ομάδα της Green Box project ολοκλήρωσε με επιτυχία τον ενεργειακό έλεγχο της Β. Σ. ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Ο στόχος ήταν να προσδιοριστούν πλήρως οι ενεργειακές ροές της Βιομηχανικής Μονάδας και να αναδειχθούν οι δυνατότητες βελτίωσης της ενεργειακής επίδοσης μέσα από προτεινόμενα μέτρα ιεραρχώντας τα με οικονομικούς όρους, έτσι ώστε η διοίκηση της εταιρείας να εκτιμήσει, ποιες από τις επενδύσεις είναι πιο συμφέρουσες σταθμίζοντας πάντα και τις διοικητικές προτεραιότητες. Η επιχείρηση με την υλοποίηση του ενεργειακού ελέγχου έχει αναγνωρίσει το δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας και τα περιθώρια βελτίωσης.

Επίσης κατά την διεξαγωγή του ενεργειακού ελέγχου πραγματοποιήθηκε σειρά μετρήσεων πεδίου χρησιμοποιώντας έξυπνες μετρητικές διατάξεις. Συγκεκριμένα έχουμε στην διάθεση μας πίνακα με ασύρματους (Zigbee) τριφασικούς ενεργειακούς μετρητές, που μετράνε Ρεύμα, Τάση, Συχνότητα, Ενεργό και Άεργο Ισχύ. Είναι ιδανικοί για παρακολούθηση καταναλισκόμενης & παραγόμενης ισχύος σε πραγματικό χρόνο, εξοπλισμένο με ενσωματωμένο καταγραφικό δεδομένων (datalogger), που διατηρεί τα δεδομένα για 2-3 εβδομάδες και μεταδίδει σε διάστημα έως 1 δευτερόλεπτο μέσω της συνδεσμολογίας ZigBee και ανεβάζει τα δεδομένα στο Cloud μέσω του Janus Gateway. Εντός μισής ώρας εγκαταστήσαμε τα μετρητικά και έτσι πήραμε άμεσα το προφίλ κατανάλωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ενεργειακούς ελέγχους αλλά και τις πιστοποιήσεις ISO50001, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας: