Κατασκευή

Το γραφείο Green Box Project με την συνεχή παρακολούθηση των νέων εξελιγμένων τεχνολογικών υλικών και προϊόντων κατασκευάζει λειτουργικές και σύγχρονες Η/Μ εγκαταστάσεις (σε κατοικίες & επαγγελματικά κτήρια-γραφεία, πολυκαταστήματα, super markets, εμπορικά κέντρα, σχολικά κτίσματα, Βιομηχανίες) με σκοπό να παρέχει ασφάλεια, λειτουργικότητα και εξοικονόμηση ενέργειας. Αναλαμβάνουμε το έργο σε όλα τα στάδια, μελέτης – εγκατάστασης – επίβλεψης και συντήρησης του.

Η εμπειρία μας σε Ενεργειακά και συμβατικά Η/Μ έργα μας δίνει την δυνατότητα να κατασκευάζουμε αποδοτικά νέα ΗΜ συστήματα (Ορθολογική Χρήση Ενέργειας – ΟΧΕ).

Aναλαμβάνουμε:

 • Κατασκευή έργων με χρήση κεντρικών αντλιών θερμότητας (αερόψυκτα & VRV)

 • Κατασκευή έργων Κλιματισμού (HVAC)

 • Κατασκευή έργων εξαερισμού με ανάκτηση θερμότητας

 • Κατασκευή έξυπνων κτηρίων (BEMS & IoT)

 • Κατασκευή μηχανοστασίων-γεωστασίων-λεβητοστασίων

 • Κατασκευή Φωτοβολταϊκών Παρκών

 • Κατασκευή έργων Γεωθερμίας

 • Κατασκευής έργων ηλιακής θέρμανσης & κλιματισμού

 • Κατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων & υποσταθμών

 • Κατασκευή υποδομών φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων

 • Έλεγχος & διαχείριση της κατανάλωσης ενέργειας στις εγκαταστάσεις θέρμανσης, αερισμού & κλιματισμού (σύνδρομο χαμηλού ΔΤ) μέσω energy – intelligent valves

 • Ενεργειακές αναβαθμίσεις Η/Μ εγκαταστάσεων

 • Ενεργειακές αναβαθμίσεις κτηριακού κελύφους