Συστήματα Ηλιακής Θέρμανσης

Ηλιακή Κατοικία με Αντλία Θερμότητας

Περιοχή: Πανόραμα Βούλα Αττικής
Έτος κατασκευής: 2014
Επιφάνεια κατοικίας: 251m2
Eπιφάνεια συλλεκτών: 30 m2
Υπηρεσίες: Μελέτη – Εγκατάσταση – Συντήρηση & Παρακολούθηση
Eξοικονόμηση ενέργειας: 22.000 kWh/έτος
Ποσοστό Εξοικονόμησης ΕΞΕ (%) : 43%