Φωτοβολταϊκά

Φωτοβολταϊκή εγκατάσταση ισχύος 600,00kWp σε Κτήριο Γραφείων

Περιοχή: Κηφισιά Αττικής
Έτος κατασκευής: 2023
Ισχύς: 600,00 kWp Net Metering
Υπηρεσίες: Μελέτη – Αδειοδότηση – Εγκατάσταση – Συντήρηση & Παρακολούθηση
Ετήσια παραγωγή ενέργειας: 900.000 kWh/έτος
Aπόσβεση: 3,5 Έτη

Φωτοβολταϊκή εγκατάσταση ισχύος 500,00kWp σε Κτήριο Γραφείων

Περιοχή: Κηφισιά Αττικής
Έτος κατασκευής: 2023
Ισχύς: 500,00 kWp Net Metering
Υπηρεσίες: Μελέτη – Αδειοδότηση – Εγκατάσταση – Συντήρηση & Παρακολούθηση
Ετήσια παραγωγή ενέργειας: 750.000 kWh/έτος
Aπόσβεση: 3,5 Έτη

Φωτοβολταϊκή εγκατάσταση ισχύος 700,00kWp σε Βιομηχανική Στέγη

Περιοχή: Παιανία Αττικής
Έτος κατασκευής: 2022
Ισχύς: 700,00 kWp Net Metering
Υπηρεσίες: Μελέτη – Αδειοδότηση – Εγκατάσταση – Συντήρηση & Παρακολούθηση
Ετήσια παραγωγή ενέργειας: 1.050.000 kWh/έτος
Aπόσβεση: 3 Έτη

Φωτοβολταϊκή εγκατάσταση ισχύος 9,87kWp

Περιοχή: Άλιμος Αττικής
Έτος κατασκευής: 2011
Ισχύς: 9,87 kWp για τη πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο της ΔΕΗ.
Υπηρεσίες: Μελέτη – Αδειοδότηση – Εγκατάσταση – Συντήρηση & Παρακολούθηση
Ετήσια παραγωγή ενέργειας: 13685 kWh/έτος
Aπόσβεση: 4 Έτη

Φωτοβολταϊκή εγκατάσταση ισχύος 9,89kWp

Περιοχή: Αίγινα
Έτος κατασκευής: 2012
Ισχύς: 9,89 kWp για τη πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο της ΔΕΗ.
Υπηρεσίες: Μελέτη – Αδειοδότηση – Εγκατάσταση – Συντήρηση & Παρακολούθηση
Ετήσια παραγωγή ενέργειας: 13114 kWh/έτος
Aπόσβεση: 4 Έτη

Φωτοβολταϊκή εγκατάσταση ισχύος 8,25kWp

Περιοχή: Ακράτα Αχαΐας
Έτος κατασκευής: 2012
Ισχύς: 8,25 kWp για τη πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο της ΔΕΗ.
Υπηρεσίες: Μελέτη – Αδειοδότηση – Εγκατάσταση – Συντήρηση & Παρακολούθηση
Ετήσια παραγωγή ενέργειας: 10450 kWh/έτος
Aπόσβεση: 4 Έτη

Φωτοβολταϊκή εγκατάσταση ισχύος 9,84kWp

Περιοχή: Αγρίνιο
Έτος κατασκευής: 2012
Ισχύς: 9,84 kWp για τη πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο της ΔΕΗ.
Υπηρεσίες: Μελέτη – Αδειοδότηση – Εγκατάσταση – Συντήρηση & Παρακολούθηση
Ετήσια παραγωγή ενέργειας: 12792 kWh/έτος
Aπόσβεση: 4 Έτη

Φωτοβολταϊκή εγκατάσταση ισχύος 10,00kWp

Περιοχή: Αργυρούπολη Αττικής
Έτος κατασκευής: 2012
Ισχύς: 10,00 kWp για τη πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο της ΔΕΗ.
Υπηρεσίες: Μελέτη – Αδειοδότηση – Εγκατάσταση – Συντήρηση & Παρακολούθηση
Ετήσια παραγωγή ενέργειας: 12258 kWh/έτος
Aπόσβεση: 4 Έτη