Εξοικονομώ Κατοίκον & Εξοικονομώ – Αυτονομώ

Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κατοικία στα πλαίσια του Προγράμματος Εξοικονόμηση Κατοίκον ΙΙ (Β΄ κύκλος)

Περιοχή: Βουλιαγμένη Αττικής
Έτος κατασκευής: 2020
Εξωτερική θερμομόνωση: 140m2 επιφάνειας
Θέρμανση: Αντλία Θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών
Κουφώματα: Αντικατάσταση υαλοστασίων & κουφωμάτων με νέα ενεργειακά
ΖΝΧ: Τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα 3,5μ2
Υπηρεσίες: Μελέτη – Αδειοδότηση – Εγκατάσταση – Συντήρηση & Παρακολούθηση
Ενεργειακή κλάση: Από κατηγορία Ζ ανέβηκε στην κατηγορία Γ
Aπόσβεση: 3 – 4 Έτη

Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κατοικία στα πλαίσια του Προγράμματος Εξοικονόμηση Κατοίκον ΙΙ (Β΄ κύκλος)

Περιοχή: Αιδηψός Εύβοιας
Έτος κατασκευής: 2020
Εξωτερική θερμομόνωση: 192m2 επιφάνειας
ΖΝΧ: Τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα 3,5μ2
Υπηρεσίες: Μελέτη – Αδειοδότηση – Εγκατάσταση – Συντήρηση & Παρακολούθηση
Ενεργειακή κλάση: Από κατηγορία E ανέβηκε στην κατηγορία Γ
Aπόσβεση: 3 – 4 Έτη

Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κατοικία στα πλαίσια του Προγράμματος Εξοικονόμηση Κατοίκον ΙΙ (Β΄ κύκλος)

Περιοχή: Καμάρες Αιγίου
Έτος κατασκευής: 2020
Εξωτερική θερμομόνωση: 220m2 επιφάνειας
Θερμομόνωση δώματος: 170m2 επιφάνειας

Aντικατάσταση κουφωμάτων: 20m2 με θερμοδιακοπή και διπλά υαλοστάσια (4_16_4) με συνολικό Uvalue<2,0

Υπηρεσίες: Μελέτη – Αδειοδότηση – Εγκατάσταση – Συντήρηση & Παρακολούθηση
Ενεργειακή κλάση: Από κατηγορία Η ανέβηκε στην κατηγορία Γ
Aπόσβεση: 3 – 4 Έτη

Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κατοικία στα πλαίσια του Προγράμματος Εξοικονόμηση Κατοίκον ΙΙ (Β΄ κύκλος)

Περιοχή: Καμάρες Αιγίου
Έτος κατασκευής: 2021
Εξωτερική θερμομόνωση: 110m2 επιφάνειας
Aντικατάσταση κουφωμάτων: 9m2 με θερμοδιακοπή και διπλά υαλοστάσια (4_16_4) με συνολικό Uvalue<2,0

ZNX: Τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα με 3,5m2 επιλεκτικό συλλέκτη

Υπηρεσίες: Μελέτη – Αδειοδότηση – Εγκατάσταση – Συντήρηση & Παρακολούθηση
Ενεργειακή κλάση: Από κατηγορία Ε ανέβηκε στην κατηγορία Γ
Aπόσβεση: 3 – 4 Έτη

Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κατοικία στα πλαίσια του Προγράμματος Εξοικονόμηση Κατοίκον ΙΙ (Β΄ κύκλος)

Περιοχή: Κάλαμος Αττικής
Έτος κατασκευής: 2021
Εξωτερική θερμομόνωση: Εξωτερική θερμομόνωση κελύφους 90m2 με χρήση σύνθετου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS), το οποίο αποτελείται από πλάκες  διογκωμένης πολυστερίνης (EPS) πάχους d=7 cm , λ=0,036, με επικάλυψη ινοπλισμένου επιχρίσματος και συντελεστή θερμικής αντίστασης υλικών R=1,94 m² K/W»

Θερμομόνωση σκεπής: Τοποθέτηση φυσικού Ορυκτοβάμβακα 85mm με ECOSE Technology Naturboard 032
Aντικατάσταση κουφωμάτων: 12m2 με θερμοδιακοπή και διπλά υαλοστάσια (4_16_4) με συνολικό Uvalue<2,0

ZNX: Τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα με 3,5m2 επιλεκτικό συλλέκτη

Υπηρεσίες: Μελέτη – Αδειοδότηση – Εγκατάσταση – Συντήρηση & Παρακολούθηση
Ενεργειακή κλάση: Από κατηγορία H ανέβηκε στην κατηγορία Γ
Aπόσβεση: 3 – 4 Έτη