Προγράμματα Εξοικονομώ

Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στην Βουλιαγμένη Αττικής σε Κατοικία στα πλαίσια του Προγράμματος Εξοικονόμηση Κατοίκον ΙΙ (Β΄ κύκλος)

Περιοχή: Βουλιαγμένη Αττικής
Έτος κατασκευής: 2020
Εξωτερική θερμομόνωση: 140m2 επιφάνειας
Θέρμανση: Αντλία Θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών
Κουφώματα: Αντικατάσταση υαλοστασίων & κουφωμάτων με νέα ενεργειακά
ΖΝΧ: Τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα 3,5μ2
Υπηρεσίες: Μελέτη – Αδειοδότηση – Εγκατάσταση – Συντήρηση & Παρακολούθηση
Ενεργειακή κλάση: Από κατηγορία Ζ ανέβηκε στην κατηγορία Γ
Aπόσβεση: 3 – 4 Έτη

Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κατοικία στα πλαίσια του Προγράμματος Εξοικονόμηση Κατοίκον ΙΙ (Β΄ κύκλος)

Περιοχή: Αιδηψός Εύβοιας
Έτος κατασκευής: 2020
Εξωτερική θερμομόνωση: 192m2 επιφάνειας
ΖΝΧ: Τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα 3,5μ2
Υπηρεσίες: Μελέτη – Αδειοδότηση – Εγκατάσταση – Συντήρηση & Παρακολούθηση
Ενεργειακή κλάση: Από κατηγορία E ανέβηκε στην κατηγορία Γ
Aπόσβεση: 3 – 4 Έτη

Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κατοικία στα πλαίσια του Προγράμματος Εξοικονόμηση Κατοίκον ΙΙ (Β΄ κύκλος)

Περιοχή: Καμάρες Αιγίου
Έτος κατασκευής: 2020
Εξωτερική θερμομόνωση: 220m2 επιφάνειας
Θερμομόνωση δώματος: 170m2 επιφάνειας

Aντικατάσταση κουφωμάτων: 20m2 με θερμοδιακοπή και διπλά υαλοστάσια (4_16_4) με συνολικό Uvalue<2,0

Υπηρεσίες: Μελέτη – Αδειοδότηση – Εγκατάσταση – Συντήρηση & Παρακολούθηση
Ενεργειακή κλάση: Από κατηγορία Η ανέβηκε στην κατηγορία Γ
Aπόσβεση: 3 – 4 Έτη

Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κατοικία στα πλαίσια του Προγράμματος Εξοικονόμηση Κατοίκον ΙΙ (Β΄ κύκλος)

Περιοχή: Καμάρες Αιγίου
Έτος κατασκευής: 2021
Εξωτερική θερμομόνωση: 110m2 επιφάνειας
Aντικατάσταση κουφωμάτων: 9m2 με θερμοδιακοπή και διπλά υαλοστάσια (4_16_4) με συνολικό Uvalue<2,0

ZNX: Τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα με 3,5m2 επιλεκτικό συλλέκτη

Υπηρεσίες: Μελέτη – Αδειοδότηση – Εγκατάσταση – Συντήρηση & Παρακολούθηση
Ενεργειακή κλάση: Από κατηγορία Ε ανέβηκε στην κατηγορία Γ
Aπόσβεση: 3 – 4 Έτη

Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κατοικία στα πλαίσια του Προγράμματος Εξοικονόμηση Κατοίκον ΙΙ (Β΄ κύκλος)

Περιοχή: Κάλαμος Αττικής
Έτος κατασκευής: 2021
Εξωτερική θερμομόνωση: Εξωτερική θερμομόνωση κελύφους 90m2 με χρήση σύνθετου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS), το οποίο αποτελείται από πλάκες  διογκωμένης πολυστερίνης (EPS) πάχους d=7 cm , λ=0,036, με επικάλυψη ινοπλισμένου επιχρίσματος και συντελεστή θερμικής αντίστασης υλικών R=1,94 m² K/W»

Θερμομόνωση σκεπής: Τοποθέτηση φυσικού Ορυκτοβάμβακα 85mm με ECOSE Technology Naturboard 032
Aντικατάσταση κουφωμάτων: 12m2 με θερμοδιακοπή και διπλά υαλοστάσια (4_16_4) με συνολικό Uvalue<2,0

ZNX: Τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα με 3,5m2 επιλεκτικό συλλέκτη

Υπηρεσίες: Μελέτη – Αδειοδότηση – Εγκατάσταση – Συντήρηση & Παρακολούθηση
Ενεργειακή κλάση: Από κατηγορία H ανέβηκε στην κατηγορία Γ
Aπόσβεση: 3 – 4 Έτη

Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κατοικία στα πλαίσια του Προγράμματος Εξοικονομώ-Αυτονομώ

Περιοχή: Νέο Ηράκλειο Αττικής
Έτος κατασκευής: 2022
Εξωτερική θερμομόνωση: Εξωτερική θερμομόνωση κελύφους 200m2 με χρήση σύνθετου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS), το οποίο αποτελείται από πλάκες  διογκωμένης πολυστερίνης (EPS) πάχους d=7 cm , λ=0,036, με επικάλυψη ινοπλισμένου επιχρίσματος και συντελεστή θερμικής αντίστασης υλικών R=1,94 m² K/W»

Θερμομόνωση Δώματος: Τοποθέτηση Συστήματος Θερμοστεγάνωσης Ταρατσών Coolroof με πλάκες από άκαμπτο αφρό εξηλασμένης πολυστερίνης Styropan XPS ETICS πάχους d=7 cm , λ=0,034, συντελεστή θερμικής αντίστασης υλικών R=2,05 m² K/W»
Aντικατάσταση κουφωμάτων: 25m2 με θερμοδιακοπή και διπλά υαλοστάσια (4_16_4) με συνολικό Uvalue<2,0

ZNX: Τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα με 3,5m2 επιλεκτικό συλλέκτη

Αντλία θερμότητας: Τοποθέτηση αντλίας θερμότητας Daikin Altherma υψηλών θερμοκρασιών για την κάλυψη των φορτίων θέρμανσης

Υπηρεσίες: Μελέτη – Αδειοδότηση – Εγκατάσταση – Συντήρηση & Παρακολούθηση
Ενεργειακή κλάση: Από κατηγορία H ανέβηκε στην κατηγορία Β+
Aπόσβεση: 3 – 4 Έτη

Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κατοικία στα πλαίσια του Προγράμματος Εξοικονομώ-Αυτονομώ

Περιοχή: Αίγιο
Έτος κατασκευής: 2022
Εξωτερική θερμομόνωση: Εξωτερική θερμομόνωση κελύφους 120m2 με χρήση σύνθετου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS), το οποίο αποτελείται από πλάκες  διογκωμένης πολυστερίνης (EPS) πάχους d=7 cm , λ=0,036, με επικάλυψη ινοπλισμένου επιχρίσματος και συντελεστή θερμικής αντίστασης υλικών R=1,94 m² K/W»

Aντικατάσταση κουφωμάτων: 22m2 με θερμοδιακοπή και διπλά υαλοστάσια (4_16_4) με συνολικό Uvalue<2,0

ZNX: Τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα με 3,5m2 επιλεκτικό συλλέκτη

Αντλία θερμότητας: Τοποθέτηση αντλίας θερμότητας Daikin Altherma υψηλών θερμοκρασιών για την κάλυψη των φορτίων θέρμανσης

Υπηρεσίες: Μελέτη – Αδειοδότηση – Εγκατάσταση – Συντήρηση & Παρακολούθηση
Ενεργειακή κλάση: Από κατηγορία H ανέβηκε στην κατηγορία Β+
Aπόσβεση: 3 – 4 Έτη

Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κατοικία στα πλαίσια του Προγράμματος Εξοικονομώ-Αυτονομώ

Περιοχή: Σέριφος
Έτος κατασκευής: 2022
Θερμομόνωση Δώματος: Τοποθέτηση Συστήματος Θερμοστεγάνωσης Ταρατσών Coolroof με πλάκες από άκαμπτο αφρό εξηλασμένης πολυστερίνης Styropan XPS ETICS πάχους d=7 cm , λ=0,034, συντελεστή θερμικής αντίστασης υλικών R=2,05 m² K/W»

Aντικατάσταση κουφωμάτων: 20m2 με θερμοδιακοπή και διπλά υαλοστάσια (4_16_4) με συνολικό Uvalue<2,0

ZNX: Τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα με 2,5m2 επιλεκτικό συλλέκτη κατάλληλο για Νησιά (έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με κύριο στόχο να καλύψει τις απαιτήσεις των εγκαταστάσεων σε παραθαλάσσιες περιοχές – όλα τα μέρη του προστατεύονται με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου για να μην υπάρχει πρόβλημα στην υφάλμυρη υγρασία)

AC Split: Τοποθέτηση AC Split υψηλής ενεργειακής απόδοσης (SEER: 7,1 – SCOP: 5,1)

Αυτοματισμοί: Τοποθέτηση θερμοστατικών βαλβίδων στα θερμαντικά σώματα αλλά και smart θερμοστάτης Siemens RDS110

Υπηρεσίες: Μελέτη – Αδειοδότηση – Εγκατάσταση – Συντήρηση & Παρακολούθηση
Ενεργειακή κλάση: Από κατηγορία H ανέβηκε στην κατηγορία Β
Aπόσβεση: 3 – 4 Έτη

Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κατοικία στα πλαίσια του Προγράμματος Εξοικονομώ-Αυτονομώ

Περιοχή: Καμάρες Αιγίου
Έτος κατασκευής: 2022

Εξωτερική θερμομόνωση: Εξωτερική θερμομόνωση κελύφους 120m2 με χρήση σύνθετου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS), το οποίο αποτελείται από πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης 7cm (EPS), λ=0,036, με επικάλυψη ινοπλισμένου επιχρίσματος και συντελεστή θερμικής αντίστασης υλικών από R=1,94.

Θερμομόνωση Στέγης: Τοποθέτηση εσωτερικής θερμομόνωσης με χρήση σύνθετου συστήματος εσωτερικής θερμομόνωσης (ETICS), το οποίο αποτελείται από πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης (XPS), λ=0,034, και συντελεστή θερμικής αντίστασης υλικών από R=1,85.

Aντικατάσταση κουφωμάτων: 18m2 με θερμοδιακοπή και διπλά υαλοστάσια (4_16_4) με συνολικό Uvalue<2,0

ZNX: Τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα με 2,5m2 με επιλεκτικό συλλέκτη

AC Split: Τοποθέτηση AC Split υψηλής ενεργειακής απόδοσης (SEER: 7,1 – SCOP: 5,1)

Αυτοματισμοί: Τοποθέτηση θερμοστατικών βαλβίδων στα θερμαντικά σώματα αλλά και smart θερμοστάτης Siemens RDS110

Αντλία θερμότητας: Τοποθέτηση υψηλών θερμοκρασιών Daikin Altherma υψηλής ενεργειακής απόδοσης για την κάλυψη του θερμικού φορτίου

 

Υπηρεσίες: Μελέτη – Αδειοδότηση – Εγκατάσταση – Συντήρηση & Παρακολούθηση
Ενεργειακή κλάση: Από κατηγορία H ανέβηκε στην κατηγορία Β
Aπόσβεση: 3 – 4 Έτη