Ενεργειακή Διαχείριση – ΑΠΕ

Η στροφή σε ενέργεια που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) και μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου είναι πλέον μονόδρομος. Επιπλέον, η εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ενέργειας μπορεί να οδηγήσει σε 15% μείωση επί της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιριακών εγκαταστάσεων. Το γραφείο Green Box Project προσφέρει σε πελάτες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου που αναζητούν την καινοτομία και την ορθή διαχείριση των εγκαταστάσεων ΑΠΕ.

Μελέτες ECO Green:

 • Μελέτες ΑΠΕ & αποθήκευσης ενέργειας (Φωτοβολταϊκά, Ανεμογεννήτριες, Υβριδικά συστήματα)

 • Ενεργειακές μελέτες

 • Μελέτες Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων για κάλυψη θερμικών αναγκών & αναγκών κλιματισμού

 • Μελέτες γεωθερμικών συστημάτων

 • Μελέτες μονάδων Συμπαραγωγής ηλεκτρισμού & θερμότητας (CHP)

Ενεργειακές Υπηρεσίες:

 • Ενεργειακοί Σύμβουλοι

 • Υποστήριξη επενδυτικών προτάσεων

 • Σύσταση & παρακολούθηση ενεργειακών & περιβαλλοντικών προτύπων ISO50001 & ISO140001

 • Ενεργειακοί Έλεγχοι κτιρίων Τριτογενή Τομέα και Βιομηχανιών

Κατασκευές ECO Projects:

 • Έργα ΑΠΕ (Φωτοβολταϊκά, Ανεμογεννήτριες, Υβριδικά συστήματα & συστήματα αποθήκευσης ενέργειας)

 • Έργα Γεωθερμίας σε κτίρια

 • Eco HVAC