Ενέργεια

Η Green Box Project OE προσφέρει σε σε πελάτες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου που αναζητούν την καινοτομία και την ορθή διαχείριση των Η/Μ Εγκαταστάσεων στον Κτηριακό Τομέα. Έχει αναπτύξει, μελετήσει, επιβλέψει περισσότερα από 100 έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας σε ολόκληρη την Ελλάδα, όλων των μορφών (φωτοβολταϊκά, Θερμομονώσεις, BEMS, τοποθέτηση ενεργειακών υαλοπινάκων, αναβαθμίσεις ΗΜ Εγκαταστάσεων). Η στροφή σε ενέργεια που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) και μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου είναι πλέον μονόδρομος.

Μελέτες ECO Green:

 • Μελέτες ΑΠΕ & Συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας (Φωτοβολταϊκά, Υβριδικά συστήματα)

 • Ενεργειακές Μελέτες: Εκπόνηση Μελετών Εφαρμογής και Βέλτιστης Ενεργειακής Απόδοσης

 • Μελέτες Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων (ΘΗΣ) για κάλυψη θερμικών αναγκών & αναγκών κλιματισμού

 • Μελέτες Γεωθερμικών Συστημάτων για Κτιριακές Εγκαταστάσεις

 • Μελέτες Μονάδων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού & Θερμότητας (CHP)

 • Μελέτες για την Αναβάθμιση της Θερμικής & Οπτικής Άνεσης καθώς και της Ποιότητας του Εσωτερικού Αέρα

 • Μελέτες για την Αναβάθμιση των Συστημάτων Θέρμανσης – Κλιματισμού – Αερισμού

Ενεργειακές Υπηρεσίες:

 • Ενεργειακοί Σύμβουλοι για Θέματα Εξοικονόμησης Ενέργειας και Εύρεσης Επιδοτούμενων Προγραμμάτων

 • Υποβολή & Παρακολούθηση Επενδυτικών Προτάσεων σε Κτήρια (Προγράμματα Εξοικονομώ σε Κατοικίες και Τριτογενή Τομέα, Ξενοδοχειακές Μονάδες, Βιομηχανίες)

 • Προετοιμασία & Παρακολούθηση Ενεργειακών & Περιβαλλοντικών Προτύπων ISO50001 & ISO140001

 • Ενεργειακοί Έλεγχοι Κτιρίων Τριτογενή Τομέα και Βιομηχανιών

Κατασκευές ECO Projects:

 • Κατασκευή Κτηρίων Φιλικών προς το Περιβάλλον, ECO Smart Buildings, Κατοικιών, Ξενοδοχειακών Μονάδων, Γραφείων και Ειδικών Κατασκευών

 • Έργα ΑΠΕ: Φωτοβολταϊκά, Υβριδικά συστήματα & Συστημάτων Αποθήκευσης Ενέργειας

 • Έργα Γεωθερμίας σε Κτίρια: Γεωθερμικός Κλιματισμός/Δροσισμός μέσω FCU/ Ενδοδαπέδιας

 • Κατασκευή Συστημάτων Κλιματισμού Φιλικών προς το Περιβάλλον με Γνώμονα τη Βέλτιστη Διαχείριση και Εξοικονόμηση Ενέργειας