Υποδομές – Κατασκευή

Ενεργειακά Σπίτια

 • Κατασκευή Ενεργειακών Κατοικιών (Πιστοποίηση Α+)

 • Κατασκευή Νεόδμητων – Ενεργειακών Συγκροτημάτων Κατοικιών

 • Πράσινη Ανακαίνιση (Ενεργειακή Αναβάθμιση) Μειώνοντας Δραστικά το Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα

 • Διαρρύθμιση Εσωτερικών Χώρων Υφιστάμενων & Νέων Κτηρίων – Εσωτερική Διακόσμηση

Κτήρια Γραφείων – Τριτογενή

 • Κατασκευή Πράσινων Κτηρίων σύγχρονου βιοκλιματικού σχεδιασμού

 • Ριζική Ανακαίνιση Κτηρίων με στόχο την Δημιουργία Σύγχρονων Κτηρίων με Βιοκλιματικά Χαρακτηριστικά

 • Εκσυγχρονισμός & Ενεργειακή Αναβάθμιση Υφιστάμενων Κτηρίων

 • Ενεργειακή Διαχείριση Η/Μ Εγκαταστάσεων – Τοποθέτηση Συστημάτων BEMS (IoT)

 • Σχεδιασμός Λύσεων με Γνώμονα την Κατασκευή και Λειτουργία Πράσινων Κατασκευών

Ιατρικός Τομέας

 • Κατασκευή & Διαμόρφωση Ιατρικών Χώρων

 • Ανακαίνιση – Εκσυγχρονισμός Ιατρικών Κέντρων

 • Μελέτη Διαμόρφωσης Ιατρικών Χώρων Ειδικών Απαιτήσεων (χειρουργεία, ακτινοθεραπεία, μαγνητικός & αξονικός τομογράφος)

 • Κατασκευή – Διαμόρφωση Ειδικών Ιατρικών Χώρων

 • Διαχείριση Έργων Ειδικών Απαιτήσεων